Vi säljer bara omsorgsfullt utvalt kött – styckat och synat i vårt InHouse styckeri